Ik heb Lef

Ik heb Lef

In drie weken tijd hebben we met een team van vrijwilligers en support van een aantal Zwolse ondernemers de kalender geproduceerd van “IK HEB LEF”. Fototshoots, Opmaak/vormgeving en produktie. Via social media werd het cocept een ware hype waarbij twaalf Zwolse vrouwelijke onderneemsers uit de kleren zijn gegaan voor vier Zwolse goede doelen. De totale opbrengst is op 29 januari bekend gemaakt en bedroeg € 12.253,50.